En udfordring, vi alle er del af

Klimaændringer er desværre allerede en realitet. Det skyldes bl.a. den alt for store udledning af drivhusgasser såsom CO2 og metangas. Samtidig har vi et stigende befolkningstal og dermed et stadigt større antal mennesker, der skal brødfødes. Det kræver landbrugsarealer at dyrke afgrøder. Derfor fælder man skov, hvilket paradoksalt nok øger CO2-udledningen yderligere.

Vi står altså over for et nærmest umuligt dilemma:

Skal vi redde verden eller brødføde befolkningen?

Næstefter kvægbrug, palmeolie, soja, kakao og gummi er kaffe den største grund til skovrydning og dermed den sjette største klimasynder.

Men behøver det at være sådan? Det mener vi ikke. I ØNSK tror vi på, at skovlandbrug er en stor del af løsningen. Og hvad er skovlandbrug, tænker du nok. Mere herom senere. Det lover vi.

Afskovningsgrunde-grafik
Skovkaffe-vs-solkaffe-fordele-og-ulemper

Hvordan dyrkes konventionel kaffe i dag, og hvorfor er det et problem?

I dag dyrkes størstedelen af verdens kaffe på store markarealer uden skyggetræer eller andre afgrøder, dvs. som en såkaldt monokultur.

Ligesom monobryn betyder ét sammenhængende øjenbryn, betyder monokultur én kultur. At man kun dyrker en enkelt afgrøde er kendetegnende for en stor del af kaffelandbruget. Her står kaffeplanterne tæt på lange lige rækker med fuld sol (deraf også navnet “sun-grown coffee”). Man prøver ihærdigt kun at have én ting til at leve og gro i plantagen. Og det er kaffe. Formålet er at få kaffeplanterne til at vokse hurtigt og give et stort udbytte.

Men den måde at masseproducere på har desværre en række negative konsekvenser:

  • Afskovning: Man rydder store skovarealer for at plante kaffetræer side om side med hinanden på lange rækker.
  • Reduceret ​​CO2-binding: Afskovningen betyder, at kaffeplantagen ikke er i stand til at binde nær så meget CO2 som kaffeskove og skyggetræsplantager. Hvor stor forskellen rent faktisk er, kommer vi ind på senere (ja, det er en cliffhanger).
  • Tab af biodiversitet: Manglen på omkringliggende skyggetræer går hårdt ud over biodiversiteten, fordi mange fugle, insekter og andre arter ikke kan leve i en monokultur.
  • Brug af pesticider og kunstgødning: På grund af den manglende biodiversitet bruger man ofte pesticider og kunstgødning for at kunne opretholde en høj kaffeproduktion (i en jord, der bliver stadig mere næringsfattig).
  • Vandforurening: Rester af pesticider og kunstgødning ender ikke bare i vores kaffe (selvom det i sig selv er slemt nok). De risikerer i sidste ende også at forurene grundvandet, efterhånden som de siver længere ned i jorden.
  • Skadelige arbejdsforhold: Der er giftige kemikalier i kunstgødning. De udgør en fare for de mennesker, der arbejder i kaffeplantagen.

Hvad mener vi med skovlandbrug i ØNSK, og hvorfor er det løsningen?

Heldigvis findes der et alternativ til den konventionelle måde at dyrke kaffe på, som løser en stor del af disse problemer. Det kaldes skovlandbrug. Dvs. at man – i stedet for at producere kaffe på afskovede marker – dyrker kaffe i skov eller skyggetræsplantager.

Det estimeres, at skyggetræsplantager binder 30-45 ton CO2 pr. hektar. Til sammenligning kan en konventionel kaffeplantage maksimalt binde 10 ton CO2 pr. hektar. Dvs. en forbedring på en faktor 3-4,5!

Derudover skaber træerne gode betingelser for et rigt plante- og dyreliv. Resultatet er en øget biodiversitet og et økosystem i balance. Det betyder bl.a., at den lokale flora og fauna kan fungere som naturlig gødning for kaffeplanterne. Guavatræer har eksempelvis en evne til at holde på fugten i jorden, og når bladene falder af og nedbrydes, tilføres jorden naturligt kvælstof. Kaffeplanterne er pjattede med det.

Når kaffe dyrkes sammen med andre afgrøder, såsom guava, kakao eller andre frugttræer, får kaffebønderne desuden en ekstra indtægtskilde. Leonel har eksempelvis honningbier og citrustræer blandt sine kaffetræer.

Ved at dyrke kaffe på denne måde udviser man altså langt større omtanke for både natur, mennesker og dyr. At det også har en positiv indvirkning på kvaliteten af kaffen er bare win-win.

konventionel kaffe-versus-skovkaffe-skyggekaffe
Skyggekaffe-skovkaffe-polykultur-versus-monokultur
Læs om vores bæredygtighedsprincipper

Er skyggekaffe endemålet?

Hvis du er nået hertil, håber vi, at det nu er indlysende, hvorfor skyggedyrket kaffe er langt bedre end konventionel soldyrket kaffe. I dag dyrkes kaffe fra ØNSK som skyggekaffe, men betyder det så, at vi er i mål? – Nej! Det ville da være helt hen i skoven at tro det;-)

Skovlandbrug findes i mange grader. I den ene ende af skalaen har vi den simple variant, hvor nogle få skyggetræsarter er plantet med jævne mellemrum inden for rækkerne af kaffetræer. I den anden ende af skalaen finder vi det såkaldte ”rustikke” skovlandbrug, hvor kaffetræerne er plantet dybt inde i skoven med masser af forskellige træarter.

Selvom kaffe fra ØNSK dyrkes som skyggekaffe, har vi en ambition om at bevæge os tættere og tættere på skovkaffe og stadig mere polykultur (dvs. at man dyrker flere forskellige afgrødearter sammen).

Forhåbentlig kan vi videreudvikle skyggetræsplantagerne så meget, at vi på sigt kan lave en kaffe, som er klimapositiv. Det er vores helt store ønske.