Privat

Single origin

Vi kigger nærmere på ordet single origin, og vi fortæller dig også, hvorfor vi hos ØNSK er MEGET vilde med netop den type kaffe. MEGET vilde! 

Upload Image...

Hvad er single origin? 

Single origin er kaffe, der er dyrket i samme region eller område. Flere og flere er begyndt at interessere sig for, hvor deres kaffe kommer fra, og hvordan den dyrkes, hvilket hører til third wave. Det betyder, at single origin kaffe bliver mere og mere populært.

Hvorfor er single origin så populært? 

Du kender det fra vin. Der går sport i at kende og opleve smagsprofilen fra forskellige regioner. Smage noterne. Dufte aromaen. Dette er kun muligt med single origin kaffe, da mere traditionelle kaffeblends, der typisk er sammensat af kaffebønner fra flere steder i verden, giver et samsurium af smage, der gør det svært at nyde og identificere specifikke smagsnoter. 

Hos ØNSK mener vi, at alle os kaffedrikkere skylder en stor tak til single origin. Den voksende forbrugerinteresse i kaffens oprindelse, og hvordan den dyrkes, har været SÅ positivt for kaffeindustrien. Det har nemlig resulteret i, at kaffeproducenter rundt om i verden har fået mod på at eksperimentere mere i dyrkelsen og produktionen af kaffebønner, hvilket har betydet et løft i kaffens generelle kvalitet. Ja tak! 

Smag forskellen hos ØNSK 

ØNSK er et single origin kaffemærke i den forstand, at vi udelukkende sælger kaffe fra Nicaragua og Peru. Vores kaffer er single farm-kaffer, der kommer fra vores dygtige kaffebønder og kooperativer. Nicaragua som kaffeland er kendetegnet ved mange, men små kaffefarme. Et højt antal nicaraguanske bønder dyrker økologisk kaffe, og det er de enormt dygtige til.

Single origin

We take a closer look at the word single origin, and we also tell you why we at ØNSK are VERY excited about this particular type of coffee.

Upload Image...

What is single origin?

Single origin is coffee grown in the same region or area. More and more people are starting to take an interest in where their coffee comes from and how it is grown, which is part of the third wave. This means that single origin coffee is becoming more and more popular.

Why is single origin so popular?

You know it from wine. It is a sport to know and experience the flavour profile of different regions. Taste the notes. Fragrances. This is only possible with single origin coffee, as more traditional coffee blends, typically composed of coffee beans from several places around the world, produce a mishmash of flavours that makes it difficult to enjoy and identify specific tastes.

At ØNSK, we believe that all of us coffee drinkers owe a big thank you to single origin. The growing consumer interest in the origins of coffee and how it is grown has been SO positive for the coffee industry. This has resulted in coffee producers around the world having the courage to experiment more in the cultivation and production of coffee beans, which has meant a boost in the overall quality of coffee. Yes, please!

Taste the difference at ØNSK

ØNSK is a single origin coffee brand in the sense that we only sell coffee from Nicaragua and Peru. Our coffees are single farm coffees, sourced from our talented coffee farmers and cooperatives. Nicaragua as a coffee country is characterised by many, but small coffee farms. A high number of Nicaraguan farmers grow
organic coffee
and they are very good at it.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.