Privat

Ratio handler om forholdet mellem kaffe, du brygger og kaffe, du ender ud med i koppen. Det er her, det måske for nogle bliver en anelse nørdet, men det er også her, du virkelig har et godt værktøj, når du skal finde din optimale ekstraktionsgrad og –tid.

Læs også:

Hvad er ratio?

Ratio, som man også kalder brew ratio, er forholdet mellem den mængde kværnede kaffe, du bruger, og den mængde færdigbryggede kaffe, du ender med at have i din kaffekop.

Filterkaffe har typisk en ratio 1:18 og espresso har 1:2 eller 1:3

Der er også en lidt mere teknisk forklaring på, hvordan du udregner ratio. Det handler i det store hele om, hvor mange gram kværnet kaffe, du bruger i din filterkurv kontra hvor mange gram kaffe, der løber ud i din kop. Og nu bliver det måske lidt matematisk, men det er også her, det bliver sjovt.

Der er nemlig en formel til at udregne din ratio:

Gram kværnet kaffe / Gram brygget kaffe x 100.

Hvorfor er brew ratio vigtigt?

Smagen af din kaffe varierer af den opskrift, du bruger. Ja. Du læste rigtigt. Som det er med mange andre smagfulde sager i køkkenet, bruger du også en opskrift, når du brygger kaffe. Mængden af hver ingrediens, du bruger, har betydning for resultatet. Bare ved at tilføje eller mindske mængden af vand eller kaffe, kan du ændre kaffens smag, konsistens og duft.

 

Ratio is about the ratio between the coffee you brew and the coffee you end up with in your cup. This is where it might get a bit geeky for some, but it’s also where you really have a great tool when it comes to finding your optimal extraction rate and time.

Read also:

What is ratio?

The ratio, also called the brew ratio, is the ratio between the amount of ground coffee you use and the amount of finished brewed coffee you end up with in your coffee cup.

Filter coffee typically has a ratio of 1:18 and espresso has 1:2 or 1:3

There is also a slightly more technical explanation of how to calculate the ratio. In essence, it’s about how many grams of ground coffee you use in your filter basket versus how many grams of coffee spill out into your cup. And now it might get a bit mathematical, but this is also where it gets fun.

There is a formula to calculate your ratio:

Gram ground coffee / Gram brewed coffee x 100.

Why is brew ratio important?

The taste of your coffee varies by the recipe you use. Yes. You read right. As with many other tasty things in the kitchen, you also use a recipe when brewing coffee. The amount of each ingredient you use has an impact on the result. Just by adding or reducing the amount of water or coffee, you can change the taste, texture and aroma of the coffee.

 

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.