Privat

Pulp 

Hvis du ikke har hørt udtrykket pulp før, gør vi dig på kort tid klogere på et ord, der handler om kaffe og bearbejdning. Og det er sådan et af slagsen, du kan brillere med, når snakken går på kaffe og vigtig viden.

Læs også:
Silverskin
Kaffetræ
Kaffebær

Upload Image...

Hvad er pulp?

Pulp er et fibrøst materiale, der er den yderste del af kaffebærret. Pulp opnår under forarbejdning af kaffekirsebærret ved den våde eller tørre proces. Pulp indeholder en vis mængde koffein og tanniner, hvilket gør det giftigt i naturen.

Pulp

If you haven’t heard the term pulp before, we’ll quickly introduce you to a word that’s all about coffee and processing. And it’s the kind you can shine with when the conversation turns to coffee and important knowledge.

Read also:

Silverskin


Coffee tree

Coffee berries

Upload Image...

What is pulp?

Pulp is a fibrous material that is the outer part of the coffee bean. Pulp is obtained during the processing of the coffee cherry by the wet or dry process. The pulp contains a certain amount of caffeine and tannins, which makes it toxic in nature.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.