Privat

Kaffebearbejdning handler om, hvilken metode der bliver brugt til at rense og tørre kaffen, så den er klar til at blive eksporteret til resten af verden. Der er overordnet tre metoder, som oftest bliver brugt til at bearbejde kaffe: Natural, honey og vasket. Her forklarer vi dig den, man kalder natural.

Læs også:

Hvad er natural?

Natural er kendt som den naturlige tørreproces. Når kaffebærene er plukket fra kaffetræerne, spredes de ud i tynde lag for at tørre. Tørre-stationerne kan være lidt forskellige afhængig af det omkringliggende miljø: Nogle bønder bruger murede terrasser, andre specielle højbede (link til raised beds), som giver luften om kirsebærene plads. Det sikrer en jævn tørring. For at undgå mug, gæring eller råd, vendes kirsebærene jævnligt. Når kirsebærene er tørre, fjerner man ved mekanisk hjælp skindet og det tørrede frugtkød, og de grønne kaffebønner opbevares, før den eksporteres til os.

Den naturlige proces er almindelig i regioner, hvor der ikke er adgang til vand som fx Etiopien og nogle regioner i Brasilien, samt er blevet en poplær metode indenfor specialkaffe, grundet den store frugtighed.

Sådan gør man kort fortalt:
Når kaffebærrene er plukket fra træet(link), lægges de direkte til tørre – med frugtkød og det hele. Det betyder, at frugtkødet, der omgiver kaffebønnen, først fjernes, når kaffekirsebæret er helt tørret.

Natural coffee, som vi oversætter direkte til naturlig bearbejdning, kalder man også dry proces, unwashed eller natural sundried. Det er en af de ældste kendte kaffebehandlingsmetoder, men det er ikke nødvendigvis den enkleste. Faktisk kræver processen meget opmærksomhed. Vi kigger nærmere på faktorerne og gør dig på klogere på kaffe a la natural her. 

Hvad smager natural kaffe af?

Når det bliver gjort rigtigt, resulterer den naturlige forarbejdning i en frugtig, sød og fyldig kaffe. Det skyldes, at kaffebønnerne er tørret inde i kirsebæret. Mens kaffekirsebærene tørrer i solen, foregår en gæringsproces inde i kirsebærene, hvilket giver kaffen en frugtig og fermenteret smag, som er unik for naturlig forarbejdning.

På grund af den unikke smag er naturlig kaffe god til folk, der er klar til at prøve noget anderledes, når det kommer til specialkaffe.

 

Coffee processing is about the method used to clean and dry the coffee so that it is ready to be exported to the rest of the world. There are three main methods used to process coffee: Natural, Honey and Washed. Here we explain the one called natural.

Read also:

What is natural?

Natural is known as the natural drying process. Once the coffee berries have been picked from the coffee trees, they are spread out in thin layers to dry. The drying stations can be slightly different depending on the surrounding environment: some farmers use walled terraces, others special raised beds, which give the air around the cherries space. This ensures even drying. To avoid mould, fermenting or rotting, turn the cherries regularly. When the cherries are dry, the skin and dried pulp are removed mechanically and the green coffee beans are stored before being exported to us.

The natural process is common in regions where there is no access to water, such as Ethiopia and some regions of Brazil, and has become a popular method in speciality coffee due to its high fruitiness.

Here’s how it works in a nutshell:
Once the coffee berries are picked from the tree(link), they are put straight to dry – pulp and all. This means that the pulp surrounding the coffee bean is not removed until the coffee cherry is completely dry.

Natural coffee is also called dry process, unwashed or natural sundried. It’s one of the oldest known coffee processing methods, but it’s not necessarily the simplest. In fact, the process requires a lot of attention. We take a closer look at the factors and make you more aware of coffee a la natural here.

What does natural coffee taste like?

When done right, the natural processing results in a fruity, sweet and full-bodied coffee. This is because the coffee beans are dried inside the cherry. As the coffee cherries dry in the sun, a fermentation process takes place inside the cherries, giving the coffee a fruity and fermented flavour unique to natural processing.

Because of its unique taste, natural coffee is great for people who are ready to try something different when it comes to specialty coffee.

 

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.