Privat

Lungo is another coffee variety that has emerged in Italy and has been embraced by many behemoths, such as Nespresso. Some people don’t think lungo is an exciting variety of coffee, as it’s actually just what you’re served when you choose a coffee from the fully automatic machine.

Lungo means long in Italian, which describes the brewing method simply and well.

See also:

What is a Lungo?

Lungo is a black cup of coffee made on a so-called long espresso shot. The long espresso shot comes from the fact that the shot is in contact with the water for a longer time. This is often more than a minute, where an ordinary, let’s call it a short espresso shot, is in contact with the water for about 25 seconds. The coffee beans for a lungo are not ground nearly as hard as those for an espresso or ristretto, which allows more water to seep through during brewing.

The lungo process produces a mild and round cup of coffee that is rich in bitterness, and where there is also not a finger put on the coffee’s crema.

If you know anything about coffee and different coffee varieties, you may have already noticed that lungo is almost the opposite of ristretto.

Some believe that espresso contains more caffeine than lungo. But don’t think. You have to know. And now you do, as we tell you that there’s no difference in the caffeine content of the two types of coffee.

How big is a Lungo?

A lungo is usually 60 ml, whereas an espresso is 30 ml. If you’re dreaming of a good black cup of coffee, lungo is a tasty option that can make your dream come true.

What is the difference between Americano and Lungo?

It’s easy to compare an americano with a lungo. The two coffees are also often similar in the way they are served over the counter by a busy barista – but there are differences to be found when you dig into the surface of the coffee.

An americano has water added at the end of the process to dilute the strong espresso that is its base. A lungo is, as we have described, brewed in a longer process. Here the water is not added later, but rather extracted, resulting in a mild cup of coffee with a thinner “body”. In fact, lungo is a brewing method not really found in Denmark in cafés, but practiced by many in their private sphere, when they brew a black cup of coffee on the machine at work.

 

Lungo er endnu en kaffevariant, der er dukket op i Italien og som mange mastodonter, som fx Nespresso, har taget til sig. Nogle mener ikke, at lungo er en spændende variant af kaffe, da den faktisk bare er det, du får serveret, når du vælger en kaffe fra den fuldautomatiske maskine.

Lungo betyder lang på italiensk, hvilket beskriver bryggemetoden simpelt og godt.

Se også:

Hvad er en Lungo?

Lungo er en sort kop kaffe, der er lavet på et såkaldt langt espressoshot. Det lange espressoshot kommer af, at shottet er i kontakt med vandet i længere tid. Her er ofte tale om mere end et minut, hvor et almindeligt, lad os kalde det et kort espressoshot, er i kontakt med vandet i omkring 25 sekunder. Kaffebønnerne til en lungo er ikke stampet nær så hårdt som kaffebønnerne til en espresso eller ristretto, hvilket bevirker, at der kan løbe mere vand igennem under brygningen.

Lungoens proces giver en mild og rund kop kaffe, der er rig på bitterhed, og hvor der heller ikke er en finger sætte på kaffens crema.

Hvis du er i besiddelse af lidt know-how om kaffe og forskellige kaffevarianter, har du måske allerede bemærket, at lungo nærmest er en modsætning til ristretto.

Nogle tror, at espresso indeholder mere koffein end lungo. Men man skal ikke tro. Man skal vide. Og det gør du nu, hvor vi fortæller dig, at der ikke er forskel på koffeinindholdet i de to kaffetyper.

Hvor stor er en Lungo?

En lungo er som regel 60 ml, hvorimod en espresso er 30 ml. Dagdrømmer du om en god, sort kop kaffe, er lungo et velsmagende bud, der kan få din drøm til at gå i opfyldelse.

Hvad er forskellen på Americano og Lungo?

Det er nemt at sammenligne en americano med en lungo. De to kaffevarianter ligner også ofte hinanden i måden, de bliver serveret på over disken af en travl barista – men der er altså forskel at finde, når du graver i kaffens overflade.

En americano får tilføjet vand til sidst i processen for at fortynde den stærke espresso, der er amerikanerens base. En lungo er, som vi har beskrevet, brygget på en længere proces. Her bliver vandet ikke tilføjet senere, men derimod ekstraheret, hvilket giver en mild kop kaffe med tyndere “krop”. Faktisk er lungo en bryggemetode, der ikke rigtig findes i Danmark på caféerne, men som mange udøver i deres private sfære, når de brygger en sort kop kaffe på maskinen på arbejdspladsen.

 

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.