Privat

Kalita

Kalita er endnu en genistreg i form af en virksomhed fra Japan. Vi gør dig klogere på herlighederne, der kommer fra Kalita her. Og du kan selvfølgelig også klikke dem hjem her på vores hjemmeside. Vi er nemlig selv ret begejstrede for det japanske håndværk, der gør det nemt at brygge mørk magi. 

Læs også:
Hario
Pour over kaffe

Hvad er Kalita?

Siden 1958 har japanske Kalita produceret kaffeudstyr. Deres wave-serie er nyeste skud på stammen, og den er hurtigt blevet populær blandt pour-over-entusiaster.

Kalita Wave fås i versionerne 185 og 155, der passer til henholdsvis tre og seks kopper. Selvom Wave minder meget om andre pour-over-kaffebryggere som Chemex og Hario V60, er der alligevel forskel. Den primære værende, at Kalita Wave har hele tre udløbshuller i sin flade bund. I modsætning til dette har både Chemex og V60 blot ét stort udløbshul og kegleformede filtre, der munder ud i en spids.

Intentionen bag de tre udløbshuller og den flade bund er at give mulighed for at styre flowet af kaffe, så vandet løber ligeligt gennem tragten. Det stiller dog skrappe krav til dig som brygger, da kaffen bliver bedst, hvis man benytter flere og meget præcise pours.

Men bare rolig. Vi gennemgår processen og pours lige her, i vores bryggeguide til Kalita Wave.

Sådan brygger du kaffe med Kalita

Vi brygger på en Kalita Wave 185 og vil gerne ende med 300ml kaffe efter endt brygning. Det svarer to kopper kaffe. Tip: For at kaffen ikke overekstraherer, bør bryggetiden ikke overstige 3 minutter.

Brug 21g kværnet kaffe. Kaffen skal have konsistens som groft salt (På en skala fra 1-10, hvor 1 er helt fint og 10 er helt groft, ligger vi på 6-7 i kværningsgrad).

Tip: For at opnå det bedste resultat på Kalita Wave er det vigtigt at brygge med flere korte, præcise og pulserende pours. Derfor anbefaler vi at bruge en kedel med svanehals, der letter brygningen væsentligt.

 

Vi benytter Harios Buono kedel, som både fås med og uden el.

Læs nærmere i vores Kalita bryggeguide her

Kalita

Kalita is another stroke of genius from a company in Japan. We’ll introduce you to the delights that come from Kalita here. And of course you can click them home here on our website. In fact, we’re quite fond of the Japanese craftsmanship that makes brewing dark magic easy.

Read also:
Hario
Pour over coffee

What is Kalita?

Since 1958, Japanese Kalita has been producing coffee equipment. Their wave series is the latest shot at the trunk, and it has quickly become popular with pour-over enthusiasts.

Kalita Wave is available in the following versions
185
and
155
that fits three and six cups respectively. Although Wave is very similar to other pour-over coffee makers like the Chemex and Hario V60, there is still a difference. The primary being that Kalita Wave has as many as three outlet holes in its flat bottom. In contrast, both the Chemex and V60 have just one large outlet hole and cone-shaped filters that culminate in a tip.

The intention behind the three outlet holes and the flat bottom is to allow the flow of coffee to be controlled so that the water flows evenly through the funnel. However, this makes tough demands on you as a brewer, as the coffee will be best if you use several and very precise pours.

But just calm down. We review the process and pours right here, in our brewing guide to Kalita Wave.

How to brew coffee with Kalita

We brew on a Kalita Wave 185 and would like to end up with 300ml coffee after brewing. That’s the equivalent of two cups of coffee. Tip: To prevent the coffee from overextracting, the brewing time should not exceed 3 minutes.

Use 21g ground coffee. The coffee must have the consistency of coarse salt (On a scale from 1-10, where 1 is perfectly fine and 10 is completely coarse, we are at 6-7 in degree of grinding).

Tip: To achieve the best result on Kalita Wave, it is important to brew with several short, precise and pulsating pours. Therefore, we recommend using a kettle with a gooseneck that significantly facilitates brewing.

 

We use Harios Buono boiler, which is available both with and without electricity.

Read more in our Kalita brewing guide here

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.