Privat

En flad hvid. Navnet gør ikke noget godt for kaffetypen, hvis man oversætter direkte fra engelsk til dansk. Så lad os lade være med det. En flat white fortjener nemlig en bedre beskrivelse, da kaffen giver vores smagsløg en behagelig oplevelse.

Læs også:

flat white - ØNSK Kaffe

Hvad er en flat white?

En flat white er den australske eller newzealandske version af en kaffe med mælk. Begge lande kæmper lidt om rettighederne til kaffens oprindelse. Vi lader dem om den del – og holder os til at forklare kaffens egenskaber. Flat white er ofte lavet på to skud espresso, der overhældes af varm mælk. Det lyder som mange andre kaffe-med-mælk-klassikere, men også her er der en forskel, der er værd at kende.

Flat white er rig på smag af espresso, som cappucino er, men har derimod en finere og mindre mængde af mælkeskum, end cappuccino har. Der er faktisk kun lige nok skum på toppen til at lave lidt latte art. Her kommer navnet i spil, da australierne ønskede at skabe en mere flad kaffetype uden en masse skum på toppen.

… men hvad er så forskellen på en flat white og en café latte?

En café latte er mere blid i smagen, end flat white er, da en flat white er lavet på mindre mælk.

En flat white er derfor et oplagt valg til dig, der søger en middelvej, hvor du kan smage espressoen, men hvor du ikke drukner i tyk mælkeskum.

A flat white. The name does not do any good for the coffee type, if you translate directly from English to Danish. So let’s not. Indeed, a flat white deserves a better description, as the coffee gives our taste buds a pleasant experience.

Read also:

flat white - ØNSK Kaffe

What is a flat white?

A flat white is the Australian or New Zealand version of a coffee with milk. Both countries fight a little over the rights to the origin of the coffee. We’ll leave that part to them – and stick to explaining the properties of coffee. Flat white is often made from two shots of espresso, topped with hot milk. It sounds like many other coffee-with-milk classics, but here too there’s a difference worth knowing.

Flat white is rich in espresso flavour, as is cappuccino, but has a finer and smaller amount of milk foam than cappuccino. There’s actually just enough foam on top to make a little latte art. This is where the name comes in, as the Australians wanted to create a flatter type of coffee without a lot of foam on top.

… but what’s the difference between a flat white and a café latte?

A café latte is more smooth in taste than a flat white is, as a flat white is made with less milk.

A flat white is therefore an obvious choice for those looking for a middle ground where you can taste the espresso but not drown in thick milk foam.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.