Privat

Cappuccino er en fløjlsblød drøm, der bliver til virkelighed, når du slubrer den bløde mælkekaffe i dig.

Se også:

cappuccino - ØNSK Kaffe

Hvad er cappuccino?

Cappuccino er en italiensk kaffetype, der består af lige dele espresso, varm mælk og mælkeskum. I en kop kommer et espressoshot, der efterfølgende bliver komplimenteret af den varme mælk og toppet med et godt lag mælkeskum. Og på caféern eventuelt et drys af kakao.

Cremet, mild og let sødmefyldt. Cappuccinoens egenskaber har fået mange rundt omkring i verden til at falde pladask for den bløde italiener.

Hvad er forskellen på cappuccino og café latte?

Nogle vil måske tro, der ikke er den store forskel på en cappuccino og en café latte, da de begge syner af en kaffe med mælk. Der er da også caféer, der har tendens til at brygge en latte, hælde den i en kop og pryde den med kakaodrys. Viola! Så er det en cappuccino. Men nej. Bare nej. Der er reelt forskel.

En cappuccino har mere mælkeskum, hvilket gør det nemmere for espressoens egenskaber tydeligere at trænge igennem. Du får derfor mere kaffesmag i koppen, når du bestiller en cappuccino. Cappuccioens skum er mere fyldig og skummet på toppen er tykkere, hvilket er en fløjsblød fornøjelse på tungen – og for baristaen. Nogle mener nemlig, at det nemmere at lave kaffekunst med skum til en cappuccino netop pga. den tykkere konsistens.

Sådan skummer du (kunstnerisk) mælk til din cappuccino

En cappuccino smager bare lidt bedre, når kaffen er prydet med kunst i mælkeskummet. Det er det, man kalder latte art. Og det er ikke altid en nem praksis at udøve. Vi giver dig en grundig guide til latte art, så du kan få succes med skummet.

Cappuccino is a velvety dream come true when you slurp up the smooth milk coffee.

See also:

cappuccino - ØNSK Kaffe

What is cappuccino?

Cappuccino is an Italian coffee made with equal parts espresso, hot milk and milk foam. An espresso shot comes in a cup, which is then complemented by the hot milk and topped with a good layer of milk foam. And in the cafés, a sprinkling of cocoa.

Creamy, mild and slightly sweet. The properties of cappuccino have made many people around the world fall in love with the soft Italian.

What is the difference between cappuccino and café latte?

Some might think there’s not much difference between a cappuccino and a café latte, as they both look like a coffee with milk. Indeed, there are cafés that tend to brew a latte, pour it into a cup and garnish it with cocoa powder. Viola! Then it’s a cappuccino. But no. Just no. There is a real difference.

A cappuccino has more milk foam, which makes it easier for the characteristics of the espresso to penetrate more clearly. So you get more coffee flavour in your cup when you order a cappuccino. The cappuccino foam is fuller and the foam on top is thicker, which is a velvety pleasure on the tongue – and for the barista. Some people think that it is easier to make coffee art with foam for a cappuccino precisely because of the thicker consistency.

How to (artistically) froth milk for your cappuccino

A cappuccino tastes just a little better when the coffee is adorned with art in the milk froth. This is what is called latte art. And it’s not always an easy practice to engage in. We give you a thorough guide to latte art so you can succeed with the foam.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.