Privat

Aroma

Aroma er et ord, der hører under paraplyen kaffecupping og det at smage på kaffe. Og det er der en særlig grund til. Aroma hænger nemlig sammen med sanser, duft og smag. 

Læs også:
Cupping
Smagshjul

Upload Image...

Hvad er aroma? 

Aroma er den oplevelse af fødevarer, der primært bestemmes af den kemiske opfattelse smag og duft. Ved kaffens aroma forstås den duft, man får fra kaffen, som oftest stammer fra æteriske de olier.

Når du kaffecupper, altså smager på kaffe, skal du ved flere af trinene dufte til aromaerne, og du kan dufte, smage og variere, hvordan aromaerne udfolder sig fx ved hjælp af smagshjulet (link).

Du får her vores guide til cupping, hvor du også kan se, at aroma dukker op ved flere af trinene gennem kaffecuppingen. 

Aroma

Aroma is a word that falls under the umbrella of coffee cupping and tasting coffee. And there’s a special reason for that. Aroma is linked to the senses, smell and taste.

Read also:
Cupping
Flavour wheel

Upload Image...

What is aroma?

Aroma is the experience of food that is primarily determined by the chemical perception of taste and smell. The aroma of coffee refers to the scent of coffee, usually derived from essential oils.

When you taste coffee, you have to smell the aromas at several of the steps, and you can smell, taste and vary how the aromas unfold, for example using the taste wheel.

Here’s our guide to cupping, where you’ll also see aromas appearing at several of the steps through the coffee cupping process.

ØNSK logo

Få vores tips og tricks

Skriv dig op til vores nyhedsbrev
og få vores kaffetips og
-tricks direkte i indbakken.