Vi har som certificeret B Corp officielt erklæret, at vores højeste formål som virksomhed er at bidrage til en bedre verden. Det er i sig selv ikke nyt i ØNSK, at vi ønsker at skabe en positiv forandring i kaffebranchen for både mennesker og natur – det var faktisk netop derfor, vi startede. Læs om vores bæredygtighedsprincipper her.

Vi knokler konstant for at blive skarpere på, hvordan vi kan skabe denne forandring. F.eks. har vi implementeret flere nye tiltag med henblik på alt fra at skabe større biodiversitet og kortlægge kaffens CO2-aftryk til at reducere vandforurening i kaffeproduktionen og gøre leveringen af kaffe grønnere og uden engangsemballage. Vi er ikke i mål med vores erklærede formål, men vi har i 2022 taget et kæmpe skridt fremad.

Nedenstående er et uddrag. Klik her for at læse vores Impact Report i sin fulde længde.

Udfordringer i kaffeindustrien

Kaffeindustrien er fyldt med store og komplekse problemer. I vores øjne er nedenstående udfordringer de vigtigste at adressere, hvis vi skal skabe en positiv forandring i branchen.

Fattigdom og social ulighed: Kaffeindustrien er præget af en stor ulighed. Mens importører, distributører og risterier laver overskud på at handle med kaffe, lever 44 % af verdens kaffebønder – 5,5 millioner familier – under FN’s fattigdomsgrænse. Kaffens værdikæde er lang og industrien uigennemsigtig.

Afskovning og monokultur: Kaffeproduktion er den sjette største årsag til afskovning i verden. Dertil kommer, at kaffe dyrkes i monokultur og sprøjtes med CO2-belastende og giftige pesticider, der udpiner jorden. Denne type kaffedyrkning sker på bekostning af biodiversiteten og bidrager til klimaforandringer.

Transparens, dokumentation og greenwashing: Et øget fokus på ovenstående udfordringer blandt aktører i industrien er positivt, men det har også medført en udfordring ift. at kunne skelne reelle og virkningsfulde initiativer fra “greenwashing”.  For virksomheder, der markedsfører deres kaffe som “bæredygtig”, betyder det, at der stilles krav om transparens og dokumentation af impact.

impact-report-kaffeproducent-bæredygtighed-ønsk
Læs den fulde rapport

100 % økologisk kaffe

2022 blev året, hvor vi kom i mål med, at 100 % af vores indkøbte kaffer er økologisk certificeret. Det kan lyde simpelt, men at dyrke økologisk specialkaffe stiller store krav til kaffebonden. Der er nemlig en øget risiko for sygdomme i træerne, som ikke kan behandles med pesticider, og kaffebonden skal sikre, at jorden får tilstrækkeligt med næringsstoffer for at kunne give en høst, som familien kan leve af. Her er især naturgødning og en stor biodiversitet nøglen til at holde både produktiviteten og kvaliteten høj.

For ØNSK er økologi et vigtigt grundlag for en ansvarlig kaffeproduktion, der beskytter den omkringliggende natur. Men økologicertificering er også kun det første trin på rejsen mod en mere ansvarlig kaffeindustri. Derfor har 2022 også været året, hvor vi har set nærmere på, hvordan vi kan løfte de økologiske principper på gårdene til et endnu højere niveau, hvor kaffen dyrkes i synergi med den omgivende flora og fauna. Mere om det senere.

Bøtter der batter

I 2022 lancerede vi et nyt koncept under navnet “bøtter der batter”. Navnet dækker over vores cirkulære emballage og fossilfri levering af kaffe til erhvervskunder i Storkøbenhavn. Konceptet begyndte vi at udrulle i foråret, og vi leverer nu kaffe i 5-kilos genanvendelige kaffebøtter med vores elektriske varevogn. Når vi leverer ny kaffe, tager vi samtidig de tomme bøtter med retur, vasker dem og klargør dem til endnu en tur.

Ved brug af vores bøtter reduceres CO2-aftrykket med 63-71 % sammenlignet med traditionelle 1-kilos kaffeposer af plast, ifølge beregninger fra Teknologisk Institut. Det betyder, at kaffebøtten allerede efter 7 leveringer er mere miljøvenlig end de traditionelle 1-kilos poser af plast. Vi anslår, at hver bøtte vil blive genopfyldt og leveret mere end 100 gange i sin levetid.

Bøtter der batter-konceptet blev udrullet i maj, og 26,58 % af vores samlede kaffesalg for hele året blev solgt i bøtter. I alt blev der leveret 2695 bøtter, hvilket svarer til en besparelse på 13.475 poser.

Cirkulære bøtter-Kaffebøttens cirkulære rejse-Bæredygtig distribution-Cirkulær emballageløsning-ØNSK-bøtter-der-batter
Jose-espinoza-coffee-farmer

Besøg i Nicaragua og Peru

I 2022 havde vi to ture til Nicaragua og en tur til Peru. På vores ture besøger vi vores producenter, hvilket er vigtigt for os for at opretholde en god og tillidsfuld relation. Derudover samarbejder vi med kaffeproducenterne om udviklingsprojekter, og vi smager nye og spændende kaffer.

I år resulterede vores besøg i Peru også i et nyt samarbejde med kaffebonden José Espinoza. José har de seneste år specialiseret sig i at dyrke frugtige og søde naturals, hvilket stiller store krav til kaffens fermenterings- og tørringsproces. Når vi skal introducere nye kaffer i ØNSK-sortimentet, så er et vigtigt parameter, udover smagen, netop at kaffebønderne er passionerede og ambitiøse, for at vi kan udvikle os sammen.

Under besøgene i Nicaragua og Peru havde vi to særlige projekter på vores agenda – dels at indsamle data mhp. at kortlægge kaffens CO2-aftryk samt graden af biodiversitet og dels at bygge tørretunneller.

Tørretunneller og honeys

På vores andet besøg i Nicaragua i september 2022 igangsatte vi “projekt-byg-tørretunneller” på gårdene hos kooperativet Café de Alturas. Tørretunnellerne gør det muligt at tørre kaffen i det fugtige og regnfulde klima på gården. Formålet er at producere såkaldt honey-kaffe frem for vasket kaffe, hvorved vandforureningen elimineres fra produktionen.

Det unikke ved dette udviklingsprojekt er, at vi sammen med Café de Alturas vil skalere denne honey-proces til store volumener på +20 tons per år frem for blot at lave honeys i små lots. Det er en udfordrende og svær proces, men det vil betyde, at vi sparer forureningen af millioner af liter vand, samt at bønderne får en højere pris, end hvis de fortsatte med vaskede kaffer. Det er win-win.

Vi forventer at udvikle på projektet over de næste 3-4 år og få bygget endnu flere tørretunneller.

Alturas-tørretunnel-honey-projekt-ØNSK-Impact-report-2022
Monokultur-vs-polykultur-skyggekaffe-skovkaffe-vs-konventionel-kaffe

Soldyrket kaffe (konventionel) vs. Skovdyrket kaffe (regenerativt)

impact-report-måling-af-kaffens-CO2-aftryk-bæredygtig-kaffe-ønsk

Biodiversitet og skovkaffe

Kaffeindustrien er nummer 6 på listen over industrier, der forårsager mest afskovning, og kaffe har et højt klimaaftryk – både målt på CO2 og biodiversitet. Men der findes faktisk et alternativ til den konventionelle måde at dyrke kaffe på. I ØNSK tror vi på, at skovlandbrug er en stor del af løsningen på disse udfordringer. Derfor arbejder vi målrettet mod at øge graden af skov i kaffeplantagerne og fremme gode regenerative landbrugsprincipper.

Skovkaffe eller regenerativt landbrug kan beskrives ved, at kaffen dyrkes i skyggen af andre træer eller afgrøder. Klik her for at blive klogere på skovkaffe og de mange fordele ved skovlandbrug.

Måling af kaffens CO2-aftryk

I 2022 igangsatte vi et projekt for at kortlægge den aktuelle beplantningsgrad på alle de gårde, vi køber kaffe fra. Rasmus rejste sammen med klima-iværksætter og “skovekspert” Jacob Vahr til Nicaragua og Peru for at lave specifikke målinger i kaffeplantagerne samt afdække potentialet for at skabe større biodiversitet.

Projektet kommer i 2023 til at give os en komplet CO2-analyse af vores kaffer, så vi kan dokumentere præcist, hvor stor udledningen er for hver enkelt kaffe. Vi synes, det er helt essentielt at kunne påvise produktets impact på klimaet, og det vil samtidig skabe grundlag for, at vi kan handle mere konkret for at reducere kaffens CO2-aftryk. Du kan finde vores CO2-regnskab i vores Impact Report (side 18).

Transparens

Et stort problem i kaffebranchen er den enorme ulighed, der betyder, at 44 % af verdens kaffeproducenter lever under FN’s fattigdomsgrænse, hvilket svarer til 5,5 millioner familier.

Der er akut behov for at løfte disse mennesker ud af fattigdom, og her er transparens et absolut nødvendigt middel. Det skal ikke være i orden at lave millionoverskud på salg af kaffe, samtidig med at man underbetaler kaffebønderne og fastholder dem i fattigdom.

Vi tror på mottoet “walk the talk”, og derfor offentliggør vi hvert år de priser, som vi betaler kaffebonden for vores kaffe. For os er det vigtigt, at kaffebonden får en pris, som afspejler det hårde arbejde, der lægges i produktionen, samt kaffens kvalitet. Dette er for os en grundsten i at opretholde langvarige og bæredygtige partnerskaber med producenter.

Se det fulde prisoverblik over hver af vores kaffer i vores Impact Report 2022 (side 14-16).

Markedspris VS ØNSK kaffepris_2022

Når vi handler kaffe, handler vi altid direkte med kaffebønder og kooperativer, og som grafen illustrerer, ligger vores tilbagebetaling til oprindelseslandet i gennemsnit 45,1 % over markedsprisen i 2022.

B Corp score-ØNSK-B Corp certificering

1 år som B Corp

I 2022 kunne vi fejre 1 år som B Corp-certificeret virksomhed. At være en del af et fællesskab af virksomheder, som alle har det formål at skabe positiv forandring for verden, er vigtigt for os i ØNSK.

B Corp har givet os et 360-graders overblik over vores virksomhed og dermed vist os områder, hvor vi kan forbedre os. Vi er den kaffevirksomhed i Danmark, der har den højeste B Corp score med 103,3, men vi ønsker fortsat at blive endnu bedre, end hvad vi er i dag. Vi arbejder derfor løbende på at højne vores score. I jagten på dette har vi i 2022 gjort tiltag som:

  • Udrullet et cirkulært og fossilfrit leveringssystem for vores erhvervskunder i Storkøbenhavn.
  • Påbegyndt processen med at dokumentere graden af beplantning og biodiversiteten i de plantagerne, så vi kan blive klogere på vores CO2-regnskab og forbedringspotentialer.
  • Opnået en økologiandel på 100 %, så alle vores indkøbte kaffer nu er økologisk certificerede.

Hvad er næste skridt?

Når vi ser tilbage på 2022, er vi stolte af de ting, vi har opnået. Men vores rejse er langt fra slut. Vi ser forventningsfuldt på fremtiden og har allerede flere spændende projekter på dagsordenen, som vi glæder os til at igangsætte.

Impact-report-2022-next-step

Impact Reports

Find vores aktuelle og tidligere rapporter her.

Jose-espinoza-coffee-farmer
Rapport for 2022
Udsigt fra Cesar Samperteguis kaffegård
Rapport for 2021
På besøg i kaffeplantage Nicaragua
Rapport for 2020