Hvad betyder økologi for kaffe?

Hvorfor bør man vælge økologi, når det gælder kaffe?

Det er der flere grunde til. Overordnet set handler økologi om at fravælge kunstgødning og kemisk fremstillede sprøjtemidler. 

En af biprodukterne af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler er pesticider. Pesticider har vi som mennesker ikke godt af, og i konventionelt dyrket kaffe vil pesticidindholdet være større end i økologiske produktioner, hvor pesticider ikke bruges.

Der har desuden en række fordele for miljøet at producere økologisk kaffe. Når man dyrker økologisk kaffe har man typisk brug for flere skyggetræer i kaffeplantagen.  Aske Bosselmann, Ph.d. i Skov & Landskab ved KU, har undersøgt de miljømæssige udfordringer ved konventionelt dyrket kaffe, og fordelene ved dyrkning med skyggetræer. Aske fortæller at skyggekaffe har en række miljømøssige goder; herunder:

  • Optag af C02 og lagring af kulstof
  • Beskyttelse og bevaring af biodiversitet
  • Beskyttelse af vandressourcer

Skyggetræerne har man fordi de større skyggetræer holder fugt i plantagen. Træerne på kafferfarmene er desuden med til at holde på jorden, så aflejring og erosion til nærtliggende vandløb begrænses. Kaffe dyrket plantager med mange skyggetræer har desuden mindre behov for gødning, og risikoen for udvaskning af kvælstof reduceres. Derudover er kaffeplantager med skyggetræer medvirkende til at bevare biologisk mangfoldighed. Særligt fuglende har gavn af de bevarede skyggetræer.

Vi har skrevet et udvidet blogoplag omhandlende Økologisk kaffe – og hvorfor det er en god idé.